Practise har fått uppdraget att stödja Din Vårdcentral i Nyköping med Teamutveckling. Jag har nu haft ett inspirerande uppstartsmöte med verksamhetschefen Lora Leijoned där vi bland annat diskuterade deras höga ambitioner i att skapa ett välfungerande team och hur vi på Practise kan stödja dem i detta arbete.

Det känns extra positivt att en vårdcentral väljer att satsa på välfungerande team när effekterna i form av bättre sjukvård är så väldokumenterade. Jag läste nyligen en studie av Michael West vid Lancaster University Management School.  Studien handlar om hur team fungerar inom sjukvården och visar b.la. hur personalens trivsel ökar och patientdödligheten minskar i välfungerande team.