Vill ni höja er kompetens att utvärdera er ledningsförmåga?

För att förbättra sin förmåga till ledning och krisledning är det av yttersta vikt att utvärdering av övningar och händelser sker på korrekta grunder. Vill ni öka er förmåga till att göra mer exakta bedömningar inom området krisledning samt få verktyg för utvärdering är detta en av mycket få utbildningar på området som går att finna i Sverige. Genom att gå denna utbildning ökar man också kompetensen på området krisledning genom att få identifiera framgångsfaktorer och värdera goda prestationer. 

 

Upplägg och innehåll

Utbildningen omfattar grundläggande ledningskunskap och tar därefter sikte på bedömningsgrunder för krisledningsarbete. Vi jobbar utifrån mål och indikatorer och avslutar utbildningen med att skriva rapport och komma med förslag till åtgärder utifrån konkreta förslag.

 • Grunder för ledning
 • Grunder för bedömningar
 • Formulerande av mål och indikatorer
 • Observationer och bedömningsträning
 • Genomgång av After Action Review (AAR) samt expertbedömningar
 • Sammanställning av resultat
 • Feedback som pedagogiskt verktyg

Tidsåtgång

2–4 dagar, beroende på förkunskaper inom krisledning

 

Målgrupp

 • Övningsledare
 • Crisis manager
 • Utvärderare
 • Krisledningskonsulter
 • All personal ur befintlig krisledningsorganisation
 • Annan personal som vill fördjupa sina kunskaper i bedömningar och utvärdering

Mål

Efter avslutad utbildning kan deltagaren tillämpa After Action Review och expert-utvärdering. Deltagaren kan också sätta upp relevanta kriterier för utvärdering och identifiera god prestation i ledningssammanhang.

 • En utbildad utvärderade kan formulera mätbara mål inför en ledningsövning
 • En utbildad utvärderade skall kunna formulera en rapport baserat på en korrekt analys baserat på relevanta iakttagelser
 • En utbildad utvärderade har en plan för en strukturerad utvärdering
 • En utvärderade är ett stöd till en övningsledare eller en krisledningsgrupp genom sin fördjupade kompetens på området 

Att utbilda sig hos Practise

Ansvarig för utbildningen är affärsområdet Practise Risk. Vi månar starkt om att våra utbildningar ligger i linje med de senaste rönen inom området. Vi utgår i stort från MSB:s teorier i vår grundläggande krisledningsteori samt kombinerar den med våra egna erfarenheter. Just denna utbildning leds av Mats Bohman som har varit medverkande i framtagandet av övningsledare- och utvärderarutbildningen på Polishögskolan under 2015 och 2016.

Våra utbildningar är samtliga baserade på vår pedagogiska grundsyn PPL. Ingen utbildningsdag för oss är den andra lik. Vår devis inom utbildning är att uppnå hållbar förändring vilket gör att vi inte ser utbildningstillfället som en renodlad kunskapsöverföring. I våra utbildningar väger vi in mjuka värden, attityder och värderingar som en självklar del av kompetensen. Att gå utbildning hos oss skall göra skillnad och vara en upplevelse man relaterar till över tid.

”Utbildning handlar inte om att fylla bägare – utan om att tända eldar.”

Boka eller fråga om utbildningen

Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort. Berätta gärna om det är något särskilt du vill diskutera.