Har ni effektiva verktyg och metoder för att arbeta i kris?

Alla använder inte ordet stab när det kommer till ledningsarbete men det spelar mindre roll. Detta är en grundläggande stabs- eller ledningsgruppsutbildning som syftar till att hitta effektiva arbetssätt i händelse av kris. Många av verktygen och metoderna är dessutom mycket användbara i vardagen och skapar ofta efterlängtad struktur till möten och arbete.

Innehåll

Utbildningen beskriver de verktyg som utgör grunderna för ett effektivt arbete. Den inleds dock med ett grundläggande block som omfattar krisledningsteori.

 • Lägesbild
 • Mötesrutiner
 • Roller
 • Dokumentation
 • Grundläggande krisledningsteori
 • Visualisering av viktiga parametrar
 • Samverkan

Tidsåtgång

2 dagar, ingen förkunskap krävs.

Målgrupp

 • Medlemmar i krisledningsgrupp
 • Krisledningskonsulter
 • Utvärderare
 • Personal ur ledningsgrupp som önskar nya effektiva verktyg för ledningsarbete

Mål

Efter avslutad utbildning kan deltagaren visualisera de viktigaste verktygen för ledningsarbete. Dessutom har deltagaren praktiskt fått öva mötesrutiner samt bra stabsgenomgångar och kan redogöra för framgångsfaktorerna för att uppnå effektivitet. Deltagaren kan också redogöra för de mest grundläggande begreppen inom krisledningsteori.

Att utbilda sig hos Practise

Ansvarig för utbildningen är affärsområdet Practise Risk. Vi månar starkt om att våra utbildningar ligger i linje med de senaste rönen inom området. Alla utbildare har mycket god kompetens och lång erfarenhet av ledningsarbete i både myndigheter och civil verksamhet. Vi utgår i stort från MSB:s teorier i vår grundläggande krisledningsteori samt kombinerar den med våra egna erfarenheter.

Våra utbildningar är samtliga baserade på vår pedagogiska grundsyn PPL. Ingen utbildningsdag för oss är den andra lik. Vår devis inom utbildning är att uppnå hållbar förändring vilket gör att vi inte ser utbildningstillfället som en renodlad kunskapsöverföring. I våra utbildningar väger vi in mjuka värden, attityder och värderingar som en självklar del av kompetensen. Att gå utbildning hos oss skall göra skillnad och vara en upplevelse man relaterar till över tid.

”Utbildning handlar inte om att fylla bägare – utan om att tända eldar.”

Boka eller fråga om utbildningen

Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort. Berätta gärna om det är något särskilt du vill diskutera.