Arbetar du med övningar?

Övningar är ett av våra mest spetsiga pedagogiska verktyg för lärande. Många använder idag övningar i en eller annan form. Allt ifrån brandövningar till stora krisledningsövningar. Få har dock fått en grundläggande övningsledarutbildning. Även personer som jobbar med utbildning kan ha stor nytta av denna kurs då vi också arbetar med målformuleringar och deltagaranalyser. Ta chansen att bredda din pedagogik genom denna unika utbildning som genomförs under ledning av en av Sveriges mest erfarna övningsledare.

Upplägg och innehåll

Utbildningen kombinerar teori på området pedagogik med handfasta verktyg för att planera och genomföra övningar. Vi jobbar utifrån en planeringsmodell och definierar rollerna i en övningsorganisation. Stor vikt läggs också på att skapa förståelse för själva hantverket med att vara ytterst ansvarig för en mindre eller större övning. Eftersom vi tror på övning som ett av de vassaste pedagogiska verktygen är det självfallet så att deltagarna på denna utbildning får öva och pröva.

Tidsåtgång

Denna utbildning går att genomföra i en kortare version på tre dagar eller en längre på fem dagar. Den kortare utbildningen riktar sig främst till er som redan har erfarenhet och grundlagd kompetens på området övning.

Kort utbildning för deltagare med förkunskaper: 3 dagar
Lång utbildning med prövande examination: 5 dagar

Målgrupp

  • Blivande eller befintliga övningsledare
  • Crisis manager som använder övning i sin organisation
  • Utvärderade som vill skapa större förståelse för övning som pedagogiskt verktyg
  • Krisledningskonsulter
  • Instruktörer som använder övningar i sin utbildning

Mål

Efter avslutad utbildning skall deltagaren ha kompetens att gå in i rollen som övningsledare i en mindre övning. Deltagaren skall få kunskap om: planeringsprocessen, deltagaranalys, målformulering, val av övningsform, övningsorganisation samt övningseffekter.

Kursansvarig

Mats Bohman har sin bakgrund som utbildningschef för Nationella Insatsstyrkan. I det arbetet var han målmedvetet drivande för att höja kompetensen hos övningsledare och instruktörer inom flera verksamheter. Idag har han i samarbete med Polishögskolan tagit fram standarden för övningsledare och utvärderare inom polisen. Han har också själv haft rollen som övningsledare inom allt från mindre enhetsövningar till stora myndighetsöverskridande samverkansövningar. Mats är utbildad inom både försvarsmakten, polisen och MSB och anses idag vara en auktoritet på området. Nätverka med Mats på Linkedin.

Att utbilda sig hos Practise

Våra utbildningar är samtliga baserade på vår pedagogiska grundsyn PPL. Ingen utbildningsdag för oss är den andra lik. Vår devis inom utbildning är att uppnå hållbar förändring vilket gör att vi inte ser utbildningstillfället som en renodlad kunskapsöverföring. I våra utbildningar väger vi in mjuka värden, attityder och värderingar som en självklar del av kompetensen. Att gå utbildning hos oss skall göra skillnad och vara en upplevelse man relaterar till över tid.

”Utbildning handlar inte om att fylla bägare – utan om att tända eldar.”

Boka eller fråga om utbildningen

Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort. Berätta gärna om det är något särskilt du vill diskutera.