Finns det risk för att du eller dina medarbetare kan utsättas för hot och våld i yrket?

Det finns idag många yrkesgrupper som riskerar att hamna i hotfulla situationer. Hur ska man bete sig för att för att minska riskerna? Hur ska jag tänka och agera om situationerna ändå uppstår?

Innehåll

  • Lagstiftning och Lagstöd
  • Riskinventering/Workshop – identifiera verksamhetens risker.
  • Konflikthantering – bemötande av hotfull eller våldsam person.
  • Interna rutiner vid incident eller händelse.
  • Stress – öka förståelsen för stressens påverkan samt stresshantering
  • Krishantering – efterarbete vid eventuell incident.
  • Scenarioövningar - svåra samtal, bemötande, konflikthantering m.m.

Inför varje unikt uppdrag genomför vi alltid en behovsanalys och anpassar utbildningen till uppdragsgivarens specifika behov och förutsättningar.

Dagen består av kortare föreläsningar, grupparbeten/workshops samt handledning i hantering av svåra situationer. Inför scenarioträningen har vi möjlighet att ta in erfarna skådespelare för att simulera verkliga situationer.

Mål

Deltagaren ska efter utbildningen kunna bemöta hotfulla eller våldsamma personer utifrån relevanta och enkla metoder. Deltagaren ska också få verktyg för att i vardagen kunna arbeta med riskreducerande åtgärder.

Syftet med utbildningen är att stärka deltagaren i sin yrkesroll och i mötet med människor. 

Tidsåtgång

1–2 dagar, inga förkunskaper krävs.

Att utbilda sig hos Practise

Ansvarig för utbildningen är affärsområdet Practise Trust. Vi månar starkt om att våra utbildningar ligger i linje med de senaste rönen inom området. Alla utbildare har mycket god kompetens och lång erfarenhet av hot och våld från sin egen tidigare yrkesutövning. Vi förankrar utbildningen i gällande lagstiftning och kombinerar den med våra erfarenheter inom området. Vi värdesätter att kunna bistå med en kompetens på området utöver det vanliga.

Våra utbildningar är samtliga baserade på vår pedagogiska grundsyn PPL. Ingen utbildningsdag för oss är den andra lik. Vår devis inom utbildning är att uppnå hållbar förändring vilket gör att vi inte ser utbildningstillfället som en renodlad kunskapsöverföring. I våra utbildningar väger vi in mjuka värden, attityder och värderingar som en självklar del av kompetensen. Att gå utbildning hos oss skall göra skillnad och vara en upplevelse man relaterar till över tid.

”Utbildning handlar inte om att fylla bägare – utan om att tända eldar.”

Boka eller fråga om utbildningen

Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort. Berätta gärna om det är något särskilt du vill diskutera.