Hur stoppar du ekonomisk brottslighet?

Innehåll

Utbildningen sker under ledning av Practise erfarna kursledare och innehåller följande delar:

  • Hur ser den ekonomiska brottsligheten ut?
  • Hur upptäcker du ekonomisk brottslighet?
  • Vad kan du göra för att förhindra att du drabbas?
  • Hur ser riskerna ut just för din organisation?
  • Hur begränsar du skadan om du drabbas?

Kurslängd

1–3 dagar, utbildningen skräddarsys beroende på deltagarnas förkunskaper och arbetsuppgifter.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som vill öka sin kunskap kring ekonomisk brottslighet och få verktyg att förhindra och begränsa utfallet om du eller din organisation skulle drabbas.

Mål

Efter genomgången utbildning skall deltagaren ha utökat sin kunskap kring hur den ekonomiska brottsligheten ser ut i samhället idag. Deltagaren har också fått med sig verktyg som syftar till att förhindra och begränsa utfallet av ekonomisk brottslighet.

Kursansvarig

Mats Lindblad från Practise Trust har sin bakgrund som utredare från polisen. Sedan 2012 har Mats arbetat på den privata säkerhetsmarknaden med inriktning mot framförallt ekonomisk brottslighet. Han har numera lång erfarenhet av utredning och utbildning på området och är en flitigt anlitad konsult. Mats har dessutom medverkat i framtagandet av BRÅ:s (Brottsförebyggande rådets) rapport om kriminell infiltration av företag. Nätverka med Mats på Linkedin.

Att utbilda sig hos Practise

Våra utbildningar är samtliga baserade på vår pedagogiska grundsyn PPL. Ingen utbildningsdag för oss är den andra lik. Vår devis inom utbildning är att uppnå hållbar förändring vilket gör att vi inte ser utbildningstillfället som en renodlad kunskapsöverföring. I våra utbildningar väger vi in mjuka värden, attityder och värderingar som en självklar del av kompetensen. Att gå utbildning hos oss skall göra skillnad och vara en upplevelse man relaterar till över tid.

”Utbildning handlar inte om att fylla bägare – utan om att tända eldar.”

Boka eller fråga om utbildningen

Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort. Berätta gärna om det är något särskilt du vill diskutera.