Med Best Practise utmanar vi den traditionella processveckan – UGL

Den upplevelsebaserade utbildningen Best Practise tränar medarbetarnas förmåga till effektivt samarbete och att hantera yrkesmässiga relationer. Utbildningen skapar starka upplevelser under tre dygn och ger unika förutsättningar för en varaktig förändring i er organisation.

Innehåll

Genom att aktivt delta i Best Practise får deltagarna bättre förutsättningar att:

  • Samarbeta effektivt.
  • Utveckla högpresterande team.
  • Förebygga konflikter och hantera 
de som ändå uppstår konstruktivt.
  • Skapa ett sunt feedback-klimat och optimerat lärande.
  • Utveckla tryggare medarbetare som känner mod och får förutsättningar att blomma ut i sin fulla potential.
  • Ökad självkännedom och förståelse för varandras olikheter.

Tidsåtgång

3 dagar med övernattning

Best Practise är vårt eget unika koncept 
av processdagar för personal tillhörande samma företag/organisation. Till skillnad från andra kända processveckor på marknaden riktar vi oss uteslutande till personal ur samma företag/organisation.

Innehållet i utbildningen är till cirka 70%
 det samma under alla kurser. Återstående 30% anpassas helt efter företagets önskemål och behov. Det är av yttersta vikt att utbildningen korresponderar med företagets värderingar och tankar. På så sätt säkerställer vi att man inte kommer tillbaka med felaktiga förväntningar på egen organisation utan snarare en djupare förståelse för vad just ni vill åstadkomma och vad ni anser är viktigt att leva upp till.

 

Om kursledaren

Ansvarig för utbildningen är David Ol-Lars. David är expert inom scenario­träning och utveckling av effektiva team. David har en bakgrund som ledare inom specialenheter i Polisen (Nationella insatsstyrkan, Personsäkerhet Stockholm) och har där arbetat med utveckling av hög­effektiva team. Nätverka med David på Linkedin

Att utbilda sig hos Practise

Våra utbildningar är samtliga baserade på vår pedagogiska grundsyn PPL. Ingen utbildningsdag för oss är den andra lik. Vår devis inom utbildning är att uppnå hållbar förändring vilket gör att vi inte ser utbildningstillfället som en renodlad kunskapsöverföring. I våra utbildningar väger vi in mjuka värden, attityder och värderingar som en självklar del av kompetensen. Att gå utbildning hos oss skall göra skillnad och vara en upplevelse man relaterar till över tid.

”Utbildning handlar inte om att fylla bägare – utan om att tända eldar.”

Boka eller fråga om utbildningen

Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort. Berätta gärna om det är något särskilt du vill diskutera.