Best Practise

Starka gemensamma upplevelser skapar starka team. Best Practise är vår utmanare till UGL. 

#team #process #värderingar

Övningsdygn: Ledning & Beslutsfattande

En unik utbildning för dig som ledare på myndigheter eller företag vars verksamhet utgör viktiga funktioner i samhällets drift.

#ledning #beslutsfattande #krisledning

Krisledning

Krisledning är inte så svårt som det låter. Vi på Practise har som mission att omsätta ledningsteori till användbar praktik.

#krisledning

Stabsutbildning

Få tillgång till de mest effektiva verktygen för att skapa ett professionellt ledningsarbete. Fördjupa din kunskap kring de viktigaste rollerna i staben.

#krisledning #stab

Resesäkerhet

Säkerhetsläget i omvärlden gör det viktigare än någonsin att arbeta aktivt med resesäkerhet. Dels för att kunna säkerställa arbetsmiljön för personalen och dels för att höja kompetensen så att arbetet kan lösas i okända miljöer.

#säkerhet #resor i riskmiljö

Ekonomisk brottslighet

Hur stoppar du ekonomisk brottslighet? Den här utbildningen ger dig verktyg att förhindra och begränsa utfallet om du eller din organisation skulle drabbas. 

#säkerhet

Hot och våld

Det finns idag många yrkesgrupper som riskerar att hamna i hotfulla situationer. Hur ska man bete sig för att för att minska riskerna? Hur ska jag tänka och agera om situationerna ändå uppstår?

#säkerhet

Övningsledare

Många jobbar med övningar men få är utbildande övningsledare. Låt oss utveckla er förmåga att få ut så mycket som möjligt av övningarna.

#krisledning #pedagogik

PPL Steg 1

Practise Principbaserade Lärande 1

Bedriver du utbildning men saknar utbildning i pedagogik? PPL ger dig förutsättningar för att få ut så mycket som möjligt av dina utbildningsinsatser. 

#pedagogik #instruktör #utbildare

Utvärderare

Säkerställ kvalitén på era utvärderingar genom att utbilda er i grunderna för After Action Rewiev (AAR) samt expertutvärdering.

#krisledning #pedagogik #utvärdering