"Vi utmanar er komfortzon med upplevelsebaserad träning. Utbildning med oss ger hållbar förändring och modiga team."  
/David Ol-Lars,
affärsområdesansvarig

 

Ta reda på vad vi gör och erbjuder!
Ladda ner vårt senaste presentationsmaterial här:  

Vi ger ledare och medarbetare utveckling som håller över tid.  

Hur ofta övar ni ledarskap och team-arbete? Berätta för oss så hjälper vi er vidare.

Practise utvecklingsmodell för team och ledarskap

Pil-mer-info

ANALYSERA BEHOVET

UTVECKLA FÖRETAGSKULTUREN

Var i utvecklingsmodellen befinner ni er? 

Olika verksamheter har kommit olika långt i sitt ledarskaps- och teamarbete. Därför startar vi i regel vårt arbete med att vi tillsammans gör en analys av era behov och därefter utformar en utbildning utifrån dessa. Analysen baseras oftast på personliga intervjuer och enkätundersökningar.

Har ni en tydlig riktning och företagskultur? 

Att ha en tydlig riktning och en för verksamheten önskvärd företagskultur underlättar affären och ökar trivsel. Speciellt när en verksamhet växer och utvecklas. Företagskulturen är dessutom en viktig komponent i ett starkt varumärke, både gentemot kunder och för er som en attraktiv arbetsgivare. Utifrån era behov erbjuder vi anpassat stöd i utvecklingsfrågor. Practise Team kan till exempel stödja er i framtagandet av er ledarskapsfilosofi eller värderings- och visionsarbete.

Behöver ni grundläggande stöd?

Vi hjälper er att göra en analys av era behov och utforma utbildningsinsatser utifrån resultatet.

Behöver ni analysera, stärka eller förändra företagskulturen?

Practise Team kan till exempel stödja i framtagandet av er ledarskapsfilosofi eller värderings- och visionsarbete.

UTVECKLA NY KOMPETENS

BEST PRACTISE – PROCESSDYGN

TRÄNA MEDARBETARE OCH LEDARE TILLSAMMANS, MOT HÖGPRESTERANDE TEAM

Är ni redo för våra processdygn? 

Starka upplevelser skapar starka team. "UGL-utmanaren" Best Practise är vårt unika koncept av processdagar.

Logo-Best-Practise-Roterad

Den upplevelsebaserade utbildningen Best Practise tränar medarbetarnas förmåga till effektivt samarbete och att hantera yrkesmässiga relationer. Utbildningen skapar starka upplevelser under  tre dygn och ger unika förutsättningar för en varaktig förändring i er organisation. Innehållet i utbildningen anpassas för att korrespondera med respektive organisations värderingar och tankar. På så sätt undviker vi att deltagarna kommer tillbaka med felaktiga förväntningar på sin egen organisation. Istället har de med sig en djupare förståelse för vad just den egna organisationen vill åstadkomma och anser viktigt att leva upp till.

Genom att aktivt delta i Best Practise får deltagarna bättre förutsättningar att:
Samarbeta effektivt
Utveckla högpresterande team
Förebygga konflikter och hantera de som ändå uppstår konstruktivt
Skapa ett sunt feedback-klimat och optimerat lärande
Utveckla tryggare medarbetare som känner mod och får förutsättningar att blomma ut i sin fulla potential
Ökad självkännedom och förståelse för varandras olikheter

Fjällräven gav Best Practise snittbetyg 9,8 av 10 möjliga.

"Best Practise har på ett föredömligt sätt gett oss förutsättningar till en ännu mer högeffektiv organisation. Roller har tydliggjorts och förutsättningar för sund feedback har skapats."

/Martin Axelhed, vd Fjällräven

fjallraven_logo_cmyk_vectorised

Under utbildningen kommer deltagarna:
  • Bottna i sin organisations kultur genom att fördjupa sig i dess värderingar, vision, och uppdrag
  • Träna på att ge och ta feedback
  • Upplevelsebaserad konflikthantering genom tex rollspel med skådespelare
  • Få utbildning / förståelse i grupp-processer
  • Fördjupa sig i vad motivation är och hur den kan påverkas
  • Reflektera över hur man påverkar sin omgivning genom sin attityd och sitt förhållningssätt
  • Få feedback på sin roll i gruppen och sina utvecklingsområden
  • Dela en gemensam stark upplevelse som skapar bestående positiva effekter

Konceptet Best Practise är utvecklat tillsammans med psykologen Frida Nygren.

Behöver ni öva och utveckla ert team-arbete?

Best Practise tränar medarbetarnas förmåga till effektivt samarbete och att hantera yrkesmässiga relationer.

Ladda ner Best Practise produktblad

SKRÄDDARSYDDA LEDARSKAPSPROGRAM

UTVECKLA ER LEDARSKAPSFILOSOFI GENOM TEORI OCH ÖVNING

Rätten att fatta beslut kommer med chefsskapet. Förtroendet att leda andra får man förtjäna.

Vad får oss att vilja göra saker, att underkasta oss en grupps eller en persons vilja? Vilka är de framgångsrika, positiva ledarbeteendena som underlättar för vårt engagemang. Vi presenterar relevant ledarskapsforskning och motivationsteorier. Dessutom kan vi på ett pragmatiskt och levande sätt översätta dessa beteenden då vi själva har stor erfarenhet av att leda på både direkt och indirekt nivå.

I kombination med våra ledarprogram berör vi också ledningsfilosofi och beslutsfattande. Att leda men också idka ledning och bygga starka och handlingskraftiga organisationer är en av flera nycklar till högpresterande team och stabila organisationer. Practise erbjuder idag möjligheten till anpassade ledarprogram för din organisation. Tillsammans bygger vi programmen utifrån era värderingar och er ledningsfilosofi. Vi kompletterar med ledarskapsteori och övning.

Behöver ni öva och utveckla ert ledarskap?

Practise erbjuder skräddarsydda ledarskapsprogram för din organisation. Vi kompletterar teori med övning.

Vi driver idag flertalet ledarprogram. Flera av dem i samarbete med Ledarskapscentrum.

Ledarskapscentrum logo

UTBILDNING I SVÅRA SAMTAL

TRÄNA I EN TRYGG UTBILDNINGSMILJÖ

Öva med skådespelare

De flesta har någon gång under sin yrkesverksamma tid stått inför ett svårt samtal. En del gör sitt yttersta för att undvika samtalet, en del går dit med en obehaglig känsla och hoppas på det bästa. Practise Team erbjuder utbildning i svåra samtal där vi skapar en trygg övningsmiljö och anpassar innehållet utifrån era förutsättningar. Utbildningen innehåller normalt grunder i konfliktförståelse samt samtalsträning. Samtalsträningen innehåller olika typer av svåra samtal med erfarna skådespelare som motpart – en mycket uppskattad träningsform. Vid samtalsträningen får du värdefull konstruktiv feedback på ditt uppträdande. 

Behöver ni öva svåra samtal?

Practise Team erbjuder utbildning i svåra samtal med erfarna skådespelare som motpart. Vi skapar en trygg övningsmiljö och anpassar innehållet utifrån era förutsättningar. 

HÅLL KOMPETENSEN VID LIV

Kompetens är en färskvara som behöver tid för utveckling, och utveckling över tid

Practise Team har låg tro på enstaka utbildningsinsatser utan uppföljning. Bestående förändring och aktuell kompetens kommer med långsiktighet, reflektion och fördjupning. I organisationer med ett högt tempo är det nödvändigt att hitta utrymme för reflektion för att förebygga problem och bibehålla effektiva välfungerande team.

Team

Vi rekommenderar att avsätta minst en dag om året för strukturerad teamutveckling.  Dagen kan till exempel innehålla övningar för att klarlägga roller, utforma mål och konstruktiv feedback. I dialog med er tar vi fram ett upplägg.

Ledningsgrupper

Vi erbjuder regelbundet stöd till ledningsgrupper i syfte att både utveckla ett effektivt team samt stödja organisationsutvecklingen.

 

Yrkeshandledning

Vi erbjuder yrkeshandledning för utsatta yrkesgrupper.

Coachning

Vi erbjuder både coachning och personlig utbildning för dig som vill ha hjälp med att ta din individuella utveckling till en ny nivå inom ledarskap, ledning eller Best Practise.

Vill ni upprätthålla er kompetens?

Vi kan stödja team och ledare med utvecklande utbildning, yrkeshandledning och coachning. 

TA HJÄLP VID FÖRÄNDRING OCH KONFLIKT

UTVÄRDERA INSATSERNA

Oenighet kan leda till konflikt och osäkerhet

Oenighet kan uppstå i en organisation av olika anledningar och är ofta en naturlig del i grupprocesser. Om konflikter inte reds ut kan de eskalera och få flera negativa följder. Vi stödjer er i hanteringen av konflikter genom både råd och riktade aktiviteter. Oenighet kan också grunda sig i ett förändringsarbete där tryggheten i organisationen sätts på prov. Vid större förändringar hjälper vi till med riktade processaktiviteter och utbildningar för att skapa optimala förutsättningar för medarbetare och ledare. 

 

Utbildningen stannar inte med att själva utbildningsinsatsen är över

Vi ger ledare och medarbetare utveckling som håller över tid. Practise utvecklingsmodell för team och ledarskap bygger på en pedagogisk grundtanke – att alla uppdrag vi åtar oss syftar till hållbar förändring. En viktig del i det arbetet är att våra insatser och förväntade resultat utvärderas. Själva utvärderingen kan precis som i föranalysen ske antingen genom intervju- eller enkätbaserade undersökningar (t.ex CAR-Q och CAR-MA). Vår inställning är att ett arbete inte är slutfört förrän förväntade effekter uppnåtts. 

Behöver ni hjälp att hantera konflikter eller stöd i förändringsarbete?

Vi stödjer er genom konsultinsatser, riktade aktiviteter och utbildning. 

Vill ni prata mer om hur vi säkerställer hållbar förändring?

Ett urval av våra kunder

Ledarprogram, teamutveckling  och ledarcoachning

Ledarutveckling och teamutveckling.

Ledarutveckling, teamutveckling, rekryteringstester och ledarcoachning.

Ledningsgruppsutveckling, teamutveckling och ledarcoachning.

Teamutveckling och ledarprogram.

Ledarprogram.

Ledarprogram, ledningsgruppsutveckling, handledning.

Ledarprogram, ledningsgruppsutveckling, rekryteringstester och ledarcoachning.

Ledarprogram, ledarcoaching och medarbetarutbildning.

Vad säger våra kunder om oss?

Det här är vi

Välfungerande ledarskap och effektiva team leder till högre trivsel, lägre sjukskrivningar och betydligt bättre resultat. Genom unika erfarenheter från polisiära och militära specialenheter har vi tillsammans med expertkompetens utvecklat processer för att få bestående effekt på ledarskaps- och teamutveckling. Ofta väntar man med att söka stöd tills konflikten eller förändringen är ett faktum. Vi tror på proaktivt och förebyggande arbete istället för att endast reagera när teamet inte fungerar. Utveckling av ledarskap och team bör byggas upp i flera steg. Kontakta oss så berättar vi mer.

David Ol-Lars
Senior Konsult, Grundare Practise
070-354 80 53

David är konsult inom ledar- och teamutveckling. Vår utbildning och konsultverksamhet bygger på relevant forskning från beteendevetenskap och psykologi i kombination med egen yrkeserfarenhet. David har en bakgrund som operatör och ledare inom specialenheter i Polisen (Nationella insatsstyrkan, personsäkerhet och förhandlare) där han arbetat med utveckling av hög­effektiva team.

Natalia Pšajd
Senior Konsult
070-577 00 06

Natalia har förmågan att initiera och genomföra förändringsprojekt samt utveckla organisationer, ledare, team och medarbetare genom coaching, teamutveckling, konflikthantering, effektiv kommunikation och personlig effektivitet. Med 20 års erfarenhet inom försäljning och företagsutveckling på ledande positioner, tillsammans med ca 10 års personlig utveckling inom coachning och stresshantering är Natalia övertygad om att människan har en större potential än man ofta själv ser eller använder. 

Sebastian Irehill
Senior Konsult
070-890 46 80

Sebastian hjälper organisationer att se människans betydande roll i verksamheten och vad som gör skillnaden mellan framgång och misslyckande – oavsett om det gäller ledarskap, grupputveckling, konflikthantering eller kriser. Med bakgrund som psykolog och tidigare delägare i Ledarskapscentrum har Sebastian stöttat en mängd olika branscher, både nationellt och internationellt.

Elizabeth Kuylenstierna
Senior Underkonsult

Elizabeth Kuylenstierna är terapeut med inriktning på ledarskap, konflikt, kommunikation och samarbete. Hon arbetar i Sverige och världen med ledarskapsutbildningar, handledning, medling och coaching. Hon är UGL-handledare, samt författare till sex böcker inom populärpsykologi, som publicerats över hela världen. Hon har flertalet gånger blivit nominerad till Årets Talare och är en av landets mest efterfrågade föreläsare.

Amanda Martling
Senior Underkonsult

Amanda erbjuder verktyg och perspektiv kring hur omställningen till ett hållbart samhälle början inom oss. Utifrån både yttre hållbarhet och personlig utveckling guidar hon till det ledarskap som så väl behövs nu. Amanda har bred erfarenhet av strategiska miljöfrågor, förändringsprocesser och kommunikation.

Lina Eklind
Senior Underkonsult

Lina jobbar på att minska glappet mellan extrem hälsa och extrem ohälsa. Hon har över 15 års erfarenhet av ledarskap och entreprenörskap inom hälsa och träning. Linas övertygelse är att en god livsstil, eller att hitta sitt eget lagom som hon kallar det, varken behöver vara krångligt eller tråkigt om man vet vilket håll man kan gå åt.

Pelle Axnäs
Skådespelare