BEST PRACTISE – PROCESSDYGN

TRÄNA MEDARBETARE OCH LEDARE TILLSAMMANS, MOT HÖGPRESTERANDE TEAM

Är ni redo för våra processdygn? 

Starka upplevelser skapar starka team. "UGL-utmanaren" Best Practise är vårt unika koncept av processdagar.

Logo-Best-Practise-Roterad

Den upplevelsebaserade utbildningen Best Practise tränar medarbetarnas förmåga till effektivt samarbete och att hantera yrkesmässiga relationer. Utbildningen skapar starka upplevelser under  tre dygn och ger unika förutsättningar för en varaktig förändring i er organisation. Innehållet i utbildningen anpassas för att korrespondera med respektive organisations värderingar och tankar. På så sätt undviker vi att deltagarna kommer tillbaka med felaktiga förväntningar på sin egen organisation. Istället har de med sig en djupare förståelse för vad just den egna organisationen vill åstadkomma och anser viktigt att leva upp till.

Genom att aktivt delta i Best Practise får deltagarna bättre förutsättningar att:
Samarbeta effektivt
Utveckla högpresterande team
Förebygga konflikter och hantera de som ändå uppstår konstruktivt
Skapa ett sunt feedback-klimat och optimerat lärande
Utveckla tryggare medarbetare som känner mod och får förutsättningar att blomma ut i sin fulla potential
Ökad självkännedom och förståelse för varandras olikheter

Fjällräven gav Best Practise snittbetyg 9,8 av 10 möjliga.

"Best Practise har på ett föredömligt sätt gett oss förutsättningar till en ännu mer högeffektiv organisation. Roller har tydliggjorts och förutsättningar för sund feedback har skapats."

/Martin Axelhed, vd Fjällräven

fjallraven_logo_cmyk_vectorised

Under utbildningen kommer deltagarna:
  • Bottna i sin organisations kultur genom att fördjupa sig i dess värderingar, vision, och uppdrag
  • Träna på att ge och ta feedback
  • Upplevelsebaserad konflikthantering genom tex rollspel med skådespelare
  • Få utbildning / förståelse i grupp-processer
  • Fördjupa sig i vad motivation är och hur den kan påverkas
  • Reflektera över hur man påverkar sin omgivning genom sin attityd och sitt förhållningssätt
  • Få feedback på sin roll i gruppen och sina utvecklingsområden
  • Dela en gemensam stark upplevelse som skapar bestående positiva effekter

Konceptet Best Practise är utvecklat tillsammans med organisationskonsulten Wilhelm Sandels och psykolog Frida Nygren.

Behöver ni öva och utveckla ert team-arbete?

Kontakta Practise Team genom att fylla i formuläret nedan. Berätta gärna om det är något särskilt du vill diskutera. 

Ladda ner Best Practise produktblad

SKRÄDDARSYDDA LEDARSKAPSPROGRAM

UTVECKLA ER LEDARSKAPSFILOSOFI GENOM TEORI OCH ÖVNING

Rätten att fatta beslut kommer med chefsskapet. Förtroendet att leda andra får man förtjäna.

Vad får oss att vilja göra saker, att underkasta oss en grupps eller en persons vilja? Vilka är de framgångsrika, positiva ledarbeteendena som underlättar för vårt engagemang. Vi presenterar relevant ledarskapsforskning och motivationsteorier. Dessutom kan vi på ett pragmatiskt och levande sätt översätta dessa beteenden då vi själva har stor erfarenhet av att leda på både direkt och indirekt nivå.

I kombination med våra ledarprogram berör vi också ledningsfilosofi och beslutsfattande. Att leda men också idka ledning och bygga starka och handlingskraftiga organisationer är en av flera nycklar till högpresterande team och stabila organisationer. Practise erbjuder idag möjligheten till anpassade ledarprogram för din organisation. Tillsammans bygger vi programmen utifrån era värderingar och er ledningsfilosofi. Vi kompletterar med ledarskapsteori och övning.

Behöver ni öva och utveckla ert ledarskap?

Kontakta Practise Team genom att fylla i formuläret nedan. Berätta gärna om det är något särskilt du vill diskutera. 

Vi driver idag flertalet ledarprogram. Flera av dem i samarbete med Ledarskapscentrum.

Ledarskapscentrum logo

UTBILDNING I SVÅRA SAMTAL

TRÄNA I EN TRYGG UTBILDNINGSMILJÖ

Öva med skådespelare

De flesta har någon gång under sin yrkesverksamma tid stått inför ett svårt samtal. En del gör sitt yttersta för att undvika samtalet, en del går dit med en obehaglig känsla och hoppas på det bästa. Practise Team erbjuder utbildning i svåra samtal där vi skapar en trygg övningsmiljö och anpassar innehållet utifrån era förutsättningar. Utbildningen innehåller normalt grunder i konfliktförståelse samt samtalsträning. Samtalsträningen innehåller olika typer av svåra samtal med erfarna skådespelare som motpart – en mycket uppskattad träningsform. Vid samtalsträningen får du värdefull konstruktiv feedback på ditt uppträdande. 

Behöver ni öva svåra samtal?

Kontakta Practise Team genom att fylla i formuläret nedan. Berätta gärna om det är något särskilt du vill diskutera.