Utbildningen stannar inte med att själva utbildningsinsatsen är över

Vi ger ledare och medarbetare utveckling som håller över tid. Practise utvecklingsmodell för team och ledarskap bygger på en pedagogisk grundtanke – att alla uppdrag vi åtar oss syftar till hållbar förändring. En viktig del i det arbetet är att våra insatser och förväntade resultat utvärderas. Själva utvärderingen kan precis som i föranalysen ske antingen genom intervju- eller enkätbaserade undersökningar (t.ex CAR-Q och CAR-MA). Vår inställning är att ett arbete inte är slutfört förrän förväntade effekter uppnåtts. 

Vill ni prata mer om hur vi säkerställer hållbar förändring?

Kontakta Practise Team genom att fylla i formuläret nedan. Berätta gärna om det är något särskilt du vill diskutera.