Oenighet kan leda till konflikt och osäkerhet

Oenighet kan uppstå i en organisation av olika anledningar och är ofta en naturlig del i grupprocesser. Om konflikter inte reds ut kan de eskalera och få flera negativa följder. Vi stödjer er i hanteringen av konflikter genom både råd och riktade aktiviteter. Oenighet kan också grunda sig i ett förändringsarbete där tryggheten i organisationen sätts på prov. Vid större förändringar hjälper vi till med riktade processaktiviteter och utbildningar för att skapa optimala förutsättningar för medarbetare och ledare. 

 

Behöver ni hjälp att hantera konflikter eller stöd i förändringsarbete?

Kontakta Practise Team genom att fylla i formuläret nedan. Berätta gärna om det är något särskilt du vill diskutera.