Kompetens är en färskvara som behöver tid för utveckling, och utveckling över tid

Practise Team har låg tro på enstaka utbildningsinsatser utan uppföljning. Bestående förändring och aktuell kompetens kommer med långsiktighet, reflektion och fördjupning. I organisationer med ett högt tempo är det nödvändigt att hitta utrymme för reflektion för att förebygga problem och bibehålla effektiva välfungerande team.

Team

Vi rekommenderar att avsätta minst en dag om året för strukturerad teamutveckling.  Dagen kan till exempel innehålla övningar för att klarlägga roller, utforma mål och konstruktiv feedback. I dialog med er tar vi fram ett upplägg.

Ledningsgrupper

Vi erbjuder regelbundet stöd till ledningsgrupper i syfte att både utveckla ett effektivt team samt stödja organisationsutvecklingen.

Yrkeshandledning

Vi erbjuder yrkeshandledning för utsatta yrkesgrupper.

Coachning

Vi erbjuder både coachning och personlig utbildning för dig som vill ha hjälp med att ta din individuella utveckling till en ny nivå inom ledarskap, ledning eller Best Practise.

Vill ni upprätthålla er kompetens?

Kontakta Practise Team genom att fylla i formuläret nedan. Berätta gärna om det är något särskilt du vill diskutera.