Hur långt har ni kommit? 

Olika verksamheter har kommit olika långt i sitt ledarskaps- och teamarbete. Därför startar vi i regel vårt arbete med att vi tillsammans gör en analys av era behov och därefter utformar en utbildning utifrån dessa. Analysen baseras oftast på personliga intervjuer och enkätundersökningar.

Vi använder endast validerade mätinstrument för enkäter som till exempel CAR-Q och CARMA.

 CAR-Q_Logo

Instrumentet kartlägger både medarbetarnas psykologiska behovstillfredsställelse och ledarens behovsanpassade ledarskap. CAR-Q ger därigenom ledare feedback på sitt eget ledarskap såväl som en bild av motivationsklimatet i den egna arbetsgruppen. CAR-Q är utvecklat av Ledarskapscentrum.

 
CAR-MA_Logo

Instrumentet kartlägger medarbetarnas psykologiska behovstillfredsställelse i ett team. CAR-MA är utvecklat av Ledarskapscentrum.

Behöver ni grundläggande stöd?

Kontakta Practise Team genom att fylla i formuläret nedan. Vi hjälper er att göra en analys av era behov och utforma utbildningsinsatser utifrån resultatet. Berätta gärna om det är något särskilt du vill diskutera.