En regnig decemberdag träffade jag Madelinn Fernandez och Usama Aziz för att diskutera pedagogik och utbildningseffekt. Av en slump fick vi till ett möte och inom detta område fanns det mycket att diskutera. Både Madelinn och Usama har mycket lång erfarenhet av utbildningssituationen och har fina meriter på listan när det kommer till att leda andra personer i deras utveckling. Att de hade tänkt till och reflekterat mycket kring lärosituationen rådde det inga tvivel om.

Tauff är ett koncept som de båda började utveckla för cirka 1,5 år sedan och idag har de börjat se effekterna av deras ihärdiga arbete. I många träningskretsar har intresset för parträning ökat markant.

Framgångsfaktorerna som både Madelinn och Usama pekar på är flera. Deras noggranna och pedagogiska instruktionsfilmer för parövningar är själva grunden i konceptet. Allt är noga genomtänkt och baserat på många år av erfarenhet inom egen träning och coaching på absolut elitnivå. Dessutom satsar de stenhårt på att ge sina instruktörer en bra grund för att lära sig träningssituationen och på så sätt skapa värden som få andra gör. Det gick inte att ta fel på deras ambitioner att bli lika bra på detta område som på övningarna de tillhandahåller.

Motivation
Något som vi hela tiden återkommer till i samtalet är vikten av att instruktören lyckas i sitt uppdrag är motivation. Båda pratade ivrigt när de förklarade hur de genom utbildning försöker få instruktörerna att applicera motivationsteorier i varje utbildningspass. Att instruktören har en god förståelse för hur man håller motivationen uppe pekade de båda på som en av flera viktiga nycklar för att lyckas.

Tyst kunskap
En annan del som vi pratade mycket kring var förmågan att omsätta det som kallas ”tyst” kunskap till sina nya instruktörer. Med sin långa erfarenhet av träningssituationerna är det lätt att man bara genomför passet och får bra respons av deltagarna. När man sedan skall utbilda en ny instruktör är det ibland svårt att sätta ord på vad det är man gör när man skapar en bra lärande stämning på passet. En del kallar det för fallenhet men jag skulle hellre vilja kalla det god erfarenhetshantering. Genom sina erfarenheter är de idag instruktörer på ”expert-level”. Viljan att hela tiden göra saker bättre och modet att ta emot feedback är en mycket viktig faktor i detta avseende. Usama beskrev hur ofta han reflekterade över hur han kunde göra saker bättre och det är en av delarna som tagit honom dit han är idag.

Jag slås över hur glad jag blir när jag träffar människor som det nästan brinner i ögonen på när de börjar prata om sin verksamhet. Madelinn beskrev passionerat hur hon älskar att se andra människor utvecklas och Usama instämde med att poängtera att ett bra pass endast ger energi även om det är fysiskt utmattande.

Tauff är ett koncept som sätter utveckling och förbättring i fokus och då är förutsättningarna för lärande goda. Min egen fundering är att vara certifierad instruktör på Tauff borde vara en självklarhet om man vill kompetensutveckla sig i rollen som utbildare och tränare. Practise är stolta att finnas med som bollplank i denna process.

Läs mer om Tauff här.