Sagan om Övning AB

”Du står där i en helt ny situation, en kris. Plötsligt tänker du inte längre lika klart. Du tycker det är jobbigt och känner stressen och irritationen komma krypande. Egentligen vet du vad som måste göras. Du har ju läst igenom planerna och gått på utbildningar men denna gång är det på riktigt. Helt plötsligt är det inte så där lätt som det verkade. Beslut som sågs som självklara att fatta då är inte lika tydliga längre. Människor i din närhet agerar inte längre som de brukar. Stressen ökar. Påfrestningen ökar. Beslut som fattas nu kommer få konsekvenser”

För snart tio år sedan väcktes idén om att skapa ett företag som på djupet verkligen förstod övning som pedagogisk metod. Vi var några hängivna personer som arbetat med landets absoluta spetskompetens inom ledarskap, ledning och flertalet andra områden. Vi var vana att skapa utbildning genom upplevelsebaserad övning och förstod hur mycket jobb det var att göra skillnad i dessa sammanhang.

Våra erfarenheter var att bra övning och utbildning var skillnaden på vinst eller förlust i de flesta av våra uppdrag. Felaktig övning kunde få katastrofala konsekvenser då de uppdrag vi togs i anspråk för var av ytterst allvarlig art.

Vi kom tidigt att förstå att det inte bara handlar om att utbilda sig för att utveckla sin kompetens. Utbildningssituationen består av många delar:

  • Rätt attityd hos de som övar
  • Gott ledarskap från alla utbildare
  • Fördjupad kompetens om de områden som tränas
  • Fördjupad kunskap om pedagogik och ett behovsanpassat utbildningssätt
  • En genomtänkt och bra övningsplan och övningsorganisation
  • Förmåga att införliva erfarenheterna i organisationen

Alla dessa områden förstod vi skulle gå att omsätta till det privata. Vi var dock tvungna att lägga tankarna ”på hyllan” eftersom våra jobb krävde 100% närvaro. En tyst överenskommelse slöts om att någon gång i framtiden ta upp idéerna och förverkliga dem på den civila marknaden. Kodordet för att köra igång igen var: aktivera Övning AB.

Det skulle dröja fram till 2014  innan Övning AB blev verklighet. Bolaget fick namnet Practise istället och vi kan redan idag säga att vi låg rätt i våra tankar. Vi värnar våra långsiktiga engagemang och precis på samma sätt som vi alltid arbetat är hårt arbete och vilja att nå i mål vår starkaste drivkraft.