Practise pedagogiska grundsyn

All utbildning vi genomför bygger på en uttalad och genomarbetad pedagogisk grund (PPL). Våra utbildningsuppdrag syftar till hållbar förändring vilket medför att vi lägger stor möda på att förstå era behov och därefter anpassa utbildningen efter era specifika utmaningar. 

Enkelt förklarat kan man säga att vi inte tillhandahåller i förväg färdiga kurser. Innehållet i våra utbildningar kan ha stora likheter med varandra men allt anpassas utifrån mottagarens behov och nivå, er organisations kultur och värderingar samt utifrån uppdraget att vara så effektiv och precis i våra insatser som möjligt.

Alla våra konsulter är certifierade i denna pedagogiska grundsyn. 

Alla våra konsulter som skall bedriva övningsledning är självfallet också certifierade övningsledare. 

Alla utbildningsuppdrag följer samma grund:

  1. Uppdragsdialog och förståelse för uppdragsgivarens behov. I denna fas genomför vi en målformulering. 
  2. Analys av deltagaren och dess aktuella kompetens på området
  3. Förberedelse och planering av utbildningsuppdraget
  4. Förberedelse av den som skall genomföra utbildningen (pre-training). 
  5. Utbildningsinsatsen genomförs
  6. Utvärdering
  7. Uppföljning och stöd för att internalisera och vidmakthålla de nya kompetenserna i verksamheten.

Ladda ner dokument (PPL)

Beskriver kortfattat vår syn på utbildningssituationen. 

Är du intresserad av att utbilda dig i vår principbaserade pedagogik (PPL). Kontakta oss för mer information om när denna typ av utbildningar genomförs. 

Jobbar du med övning som pedagogiskt verktyg? Vi tillhandahåller grundläggande och avancerad övningsledarutbildning. Kontakta oss för mer information.