Practise etiska kompass

Practise samarbetar inte med alla företag. 

För oss hänger etiska ställningstaganden ihop med alla våra uppdrag. Vi är noga med att göra en etisk bedömning inför varje uppdrag vi antar.

Våra bedömningar grundar sig på att vara en del i att bygga ett hållbart samhälle. Många av oss som jobbar med Practise har en polisiär bakgrund vilket naturligt gör att vi värnar ett starkt rättspatos. Vi tror på ett samhälle där det är viktigt att följa lag och rätt samt vara en förebild för den övertygelsen.

Dessutom vill vi värna en god miljö. De utmaningar som hela jorden står inför behöver tas på allvar. Vi anstränger oss för att dra vårt strå till stacken och vill att våra uppdragsgivare inte är av annan åsikt.

Ytterst ser vi vårt företag som ett bidrag till ett bättre samhälle. Ett samhälle där vi känner att vi kan bidra genom att skapa tryggare och bättre rustade organisationer. Ett uppdrag som också omfattar trivsel och välbefinnande på arbetsplatserna. För oss är Practise ett litet bidrag till ett bättre samhälle.