Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025

Försvarsberedningens delrapport rörande inriktning rörande totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025. Slutrapport kommer senast 14 maj 2019. Tills vidare anser vi denna mycket läsvärd utifrån att förstå hur utvecklingen kan komma att se ut framöver gällande det civila försvaret.