Jag träffar grundaren Per Grape och marknadschef Elise Lilliehöök på One Agencys kontor några dagar innan jul. Jag har lärt känna dem båda på ganska kort tid men ändå känns det som att jag känt dem länge. One Agency är ett av de mest kulturstarka företag jag kommit i kontakt med och jag är grymt nyfiken på att höra deras resonemang kring att implementera och leva sina värderingar.

Visar kulturen genom handling
Per inleder med att rakt upp-och-ner konstatera att kultur och företagande handlar om människor.
– Det handlar inte om att ”pracka” på någon en kultur eller fina ord. Vi försöker envist att kommunicera vad vi gör istället.

Elise bryter in och beskriver tankarna de hade när de satte upp den nya webben.
– Vi ville inte kommunicera ”det här är vi”. Vi ville snarare visa upp vad vi gör och på så sätt visa våra värden och kultur.

Kulturen på One Agency lever i allra högsta grad. Jag har till exempel alltid känt mig välkommen och inbjuden när jag gått innanför entrédörren till deras kontor. En god stämning och hjälpsamhet som smittar sitter i väggarna. Efter att ha jobbat med ledningsgruppen under snart ett år kan jag också konstatera att inget ”sitter fast” i denna verksamhet. En av One Agencys värderingar är ”take massive action”. Något som förväntas av både ledare och medarbetare enligt Per.
– Finner man ett problem så tar man tag i det, svårare än så är det egentligen inte.

Värderingsstyrd rekrytering och starka kulturbärare
Elise fortsätter beskriva hur stort utrymme själva kulturen får vid en rekrytering.
– Det är vår första selektering när vi intervjuar en kandidat. Tar vi hit världens bästa konsult och det visar sig finnas tveksamheter i var personen står i värderingar, är allt annat ointressant. Då blir det ett nej, säger Elise med eftertryck. På så sätt byggs den starka kulturen in i bolaget vid varje rekrytering.

Per lägger till att bolaget fyller 7 år och att han sedan en tid tillbaka har sett kulturen leva sitt eget liv.
– Personer som inte fanns med i uppstarten har kommit att bli starka kulturbärare och arbetar aktivt i organisationen med att bidra till den kultur som man vill ska råda. Genom dessa personen hålls diskussionen kring värderingar vid liv utan påverkan från de som en gång satte grunderna.

– Medarbetare och ledare känner att kulturen är viktig för dem och hjälper till att lyfta goda exempel men också reagera när någon går utanför. Per ser glad ut när han säger att han upplever kollegor kämpa för företagets värderingar.

Ledningsgruppens roll
Jag poängterar att det inte kan vara så enkelt. Kulturen påverkas från många håll och nu vill jag veta vad ledningsgruppen gör för att säkerställa den viktiga kulturen. Per och Elise börjar prata i mun på varandra och det går inte att ta miste på att det är många aktiviteter som stödjer arbetet. Utan inbördes rangordning nämns: rekryteringen, utbildningsplatsen ”One Academy”, möjligheten för alla att blogga på hemsidan samt att våga satsa på personer som inte alltid haft de bästa förutsättningarna men ändå rätt attityd och inställning. Dessutom uppmärksammar man aktivt beteenden och händelser som visar den kultur man vill ha.

Det ledarskapsdokument som vi tagit fram tillsammans utgår från företagets värderingar. I ledardokumentet målas tydligt upp hur ledaren förväntas vara en förebild för kulturen. Mycket möda investerades i att diskutera och exemplifiera förgångsmannaskap på One Agency.

Tillåter variationer i kultur men kräver samma värderingar
One Agency har också ett kontor i Malmö och vi pratar vidare om huruvida kulturen är densamma på detta kontor eller inte. Detta betecknas av många som en svår fråga i stora bolag. Per hade funderat och diskuterat frågan en hel del och ger ett mycket genomtänkt och något oväntat svar:
– Vi måste låta ett annat kontor utveckla sin egen kultur. Därefter förklarar han att kulturen självfallet måste vila på samma värderingar.
– Att tro att man i detalj kan styra hur ett kontor tänker kring vissa frågor är i stort sett omöjligt och heller inte önskvärt.

Man träffas även regelbundet på större konferenser (med alla medarbetare) och diskussionen kring företagets kultur är en stående punkt.

Avslutningsvis är jag tvungen att fråga vad det finns för farhågor kring att tillhöra ett kulturstarkt bolag. Elise svarar ganska snabbt:
– Det gör att företaget inte passar för alla. På ett sätt blir vi exkluderande och vi stänger dörrarna för vissa.

Dessutom menar Per att när kulturen blir ”för” stark kan det krävas ett större mod att kritisera ett beslut och på så sätt vara ifrågasättande.
– En riktigt stark kultur kan medföra att man blir protektionistisk och alltför likatänkande. Den gränsen kan ibland vara hårfin och något vi måste vara observanta på.

– Äkta känner äkta. Det går inte att bygga kultur på något som inte är äkta. Det är därför man jobbar här helt enkelt, svårare behöver det inte vara, avslutar Per och vi avrundar samtalet. Senare på dagen reflekterar jag över att jag fortfarande känner mig upprymd av den energi de båda har förmedlat. Att jobba med företag med starka kulturer är en fantastisk förmån.

Läs mer om One Agency

Läs mer om Practise team och ledarskap