Läs mer om vad forskningen säger om att arbeta i team

Sällan har jag gått och väntat på en bok lika mycket som denna. När jag i början av året hade förmånen att  bli utbildad av Stefan i hans nya utvärderingsinstrument  för team samtalade vi om innehållet i boken.  Jag anade att boken skulle kunna bli ett värdefullt bidrag i Practise ambition att ha en tydlig förankring i vad forskningen säger om teamarbete.

Kommande veckor scannade jag löpande av nätbokhandlarna i väntan på utgivning. När boken äntligen kom läste jag med brinnande nyfikenhet ut den på en helg. Fascinerad av både hur innehållsrik och lättläst boken var.

Boken ger en utförlig beskrivning av forskningsbaserade principer och modeller för effektivt teamarbete på ett lättbegripligt språk. Förankringen i forskning och i synnerhet meta-analyser (analyser av analyser, ett tillvägagångssätt att statistiskt beräkna resultatmönster från många enskilda studier) är påtaglig och bidrar på ett positivt sätt till bokens slutsatser. Till exempel beskrivs hur meta-analyser visar att införande av “after action reviews” höjer teamprestationer med mellan 20 till 25 procent.

Idag har jag nytta av boken i ledarutbildningar, teamutvecklingsinsatser och rekryteringstester. Min bedömning är att oavsett om man är konsult, deltagare i team, ledare eller HR-personal så kommer man få stor glädje och nytta av “TO TEAM or not TO TEAM”.