Träffas och prata på vårt kontor

Practise
Lindhagensgatan 77
112 43 Stockholm

David-Ol-Lars-Practise

David Ol-Lars
Affärsområdesansvarig Practise Team
070-354 80 53

“Jag brinner för att förstå andras unika problem och att tillsammans med dem hitta och genomföra kreativa lösningar som leder till bestående förändring. Jag är känd för att vara rak och inte linda in mina uppfattningar i konstiga omskrivningar."

Marcus Marsten
Affärsområdesansvarig Practise Test
070-354 80 58

"Jag motiveras av att hjälpa andra att skapa synergier i sin verksamhet. Att få vara med när magin uppstår att 1+1 är 3 eller kanske till och med 4 är fantastiskt! Det är viktigt för mig att göra gott och skapa förutsättningar för människor att må bra och känna sig trygga och kompetenta i sina organisationer, såväl till vardags som i svåra stunder."

Elin Richarz
Affärsområdesansvarig Practise Risk
073-364 38 06

"Risk och kris är något av de mest spännande begrepp som finns att arbeta med. Att hjälpa individer och organisationer att få insikt i de utmaningar man står inför, och medverka till att bygga en förmåga och trygghet inför dem, är både motiverande och utvecklande. De grupper och situationer jag mött har bidragit till min syn på krishantering som något i grunden enkelt."

Mats-Bohman-Practise

Mats Bohman
Senior Konsult
070-354 80 66

“Att få hjälpa andra att upptäcka sin fulla potential är både min passion och motivation. Jag är inte fixerad vid titlar eller positioner. Det som verkligen betyder något är vad man faktiskt bidrar med till sin organisation.“

Mats-Lindblad-Practise

Mats Lindblad
Senior Konsult 
070-299 78 78

"Jag drivs av att hjälpa till och utveckla människor och verksamheter. Att tillsammans få identifiera just deras unika problem, lösa dem i samarbete och vara en naturlig del i säkerhetsarbetet ger mig driv och motivation."

Anna Laséen Karlsson
Senior Konsult
072-544 59 11

"Jag drivs av nyfikenhet och ett genuint intresse av hur organisationer fungerar och dess utmaningar. Hur man på bästa sätt möter och utvecklar människor för att skapa trygghet, lugn och tillit i tillsynes kaotiska situationer."

Natalia Pšajd
Senior Konsult
070-577 00 06

"Jag vill med mitt arbete utveckla organisationer och individer genom att utmana på djupet för att erbjuda individer ett helhetsperspektiv där var och en kan ta ansvar för sin utveckling fullt ut. Det bidrar till en mer hållbar vana och effektivitet där kreativiteten spirar och vi ser mer möjligheter i oss själva. Vi väljer aktivt att vara en del av lösningen...."

Elizabeth Kuylenstierna
Senior Underkonsult 
070-937 44 09

"Jag älskar när människor får kontakt. Både med sig själva och varandra. När självmedvetenheten ökar och folk förstår varför de beter sig som de gör och hur förståelsen för andra då också ökar. Det vill jag vara en del i, oavsett om det gäller en arbetsgrupp, en ledares utmaningar, en konflikt i gruppen eller en krissituation – egentligen varsomhelst där människor har utmaningar och jag kan göra nytta."

Pelle-Axnas-Practise

Pelle Axnäs
Skådespelare

“För mig är det otroligt givande att med mig själv som redskap, utveckla träningsbara situationer så nära verkligheten som man komma. I mina möten med varje deltagare vill jag tillsammans skapa djupare förståelse som leder till långsiktig lärande på både grupp- och individnivå.”

Johan-Mast

Johan Mast
Rådgivare

”Bland det roligaste jag vet är att hjälpa människor att lösa problem. Jag har alltid varit fascinerad av ledarskap (inte minst av dåliga chefer...), av organisation, struktur, stress och krishantering. Jag tror att de verksamheter som fostrar initiativkraft och kreativitet hos medarbetarna är de som lyckas bäst när det verkligen gäller."