Välkommen till Practise-familjen!

Vi garanterar alltid högsta kompetens inom krishantering, ledarskap/team och rekrytering. Practise är en utbildnings- och konsultorganisation med samhällets bästa för ögonen. Våra konsulter är dedikerade dina utmaningar. Välj det område där du behöver stöd: 

Krishantering

Vi tryggar er organisation. 

Ledarskap/Team

Arbetar ni i högpresterande team?

Rekrytering

Vill ni se mer av kandidaterna?

Etisk kompass

Practise samarbetar inte med alla företag. 

För oss hänger etiska ställningstaganden ihop med alla våra uppdrag. Vi är noga med att göra en etisk bedömning inför varje uppdrag vi antar.

Läs mer om vår kompass

Pedagogisk grundsyn

All utbildning vi genomför bygger på en uttalad och genomarbetad pedagogisk grund (PPL). Våra utbildningsuppdrag syftar till hållbar förändring vilket medför att vi lägger stor möda på att förstå era behov och därefter anpassa utbildningen efter era specifika utmaningar. 

Läs mer om PPL

Sagan om Övning AB

För snart tio år sedan väcktes idén om att skapa ett företag som på djupet verkligen förstod övning som pedagogisk metod. Vi var några hängivna personer som arbetat med landets absoluta spetskompetens, ledarskap och ledning inom flertalet områden.

 Läs hela sagan